İlkokul Öğrencileri Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozgün, K., ve Akın-Kösterelioğlu, M. (2020). İlkokul Öğrencileri Motivasyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. AJESI – Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(1), 209-236. doi: 10.18039/ajesi.682030

Sorumlu Yazar: 
Kayhan Bozgün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: