Human Papilloma Virüsü ve Aşısına Yönelik Sağlık İnanç Modeli Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Guvenc, G., Seven, M., & Akyuz, A. (2016). Health Belief Model Scale for Human Papilloma Virus and its Vaccination: Adaptation and psychometric testing. Journal of pediatric and adolescent gynecology, 29(3), 252-258. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpag.2015.09.007

Sorumlu Yazar: 
Gülten Güvenç
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucu varyansın %61.47’sini açıklayan 4 faktörde toplandı görülmüştür. KMO testi sonucu 0.81 ve Barlett testi (p < 0.0001) anlamlı düzeyde bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Madde-toplam korelasyon katsayıları 0.36 ile 0.64 arasındadır. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı alt ölçekler için 0.71-0.78 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test sonucu ise 0.81 ile 0.88 arasında bulunmuştur.

Algılanan Şiddet (4 m)

Algılanan Engeller (6 m)

Algılanan Yararlar (3 m)

Algılanan Duyarlılık (2 m)

Derecelendirme: 
4’lü likert (1-Hiçbir Zaman, 4-Her Zaman)
İletişim: