Okul Reddi Değerlendirme Ölçeği Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kayacı, Ü., Kaynak, S., ve Kan, A. (2016). Okul Reddi Değerlendirme Ölçeği Çocuk Formu’nun Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45),91-100.

Sorumlu Yazar: 
Ümre Kayacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: