HIV TEDAVİ BİLGİ ÖÇEĞİ

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bahçeçioğlu-Turan, G., Kavurmacı, M., Dayapoğlu, N. & Tan, M. (2021). Turkish Validity and Reliability Study of the HIV Treatment Knowledge Scale. International Journal of Caring Sciences 14(1), 225-232.

Sorumlu Yazar: 
Gülcan Bahçecioğlu Turan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: