Hemşirelerde İş Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alan, H. (2012). Hemşirelerde İş Yaşam Kalitesi Ölçeği geliştirme: Bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: