Hemşirelerde Danışmanlık Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Avci, İ. A., ve Kumcağiz, H. (2019). Hemşirelerde Danışmanlık Becerileri Ölçeği’ni (HDBÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20,(Özel sayı), 873-884, doi:10.17494/ogusbd.

Sorumlu Yazar: 
İlknur Aydın Avcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: