Hastane Öncesi Acil Yardım Servislerinin Organizasyonu ve Uygulamaya Yönelik Anket

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İnkaya, A. (1995). Hastane öncesi acil yardım servislerinin organizasyonu ve uygulamaya yönelik anket çalışması (Yüksek Lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: