Diyabetik Ayak Bakımı Öz-Etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kır-Biçer, E. (2011). Diyabetli hastalarda ayak bakım uygulamaları ve öz etkililiğin değerlendirilmesi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Emine Kır Biçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: