Bakıma Katılımı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çakmak, E. ve Karaçam, Z. (2018). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan anneler için Bakıma Katılım Değerlendirme Ölçeği: Ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21, 69-78.

Sorumlu Yazar: 
Zekiye Karaçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: