İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Canbulat, T., Kırıktaş, H., Tezci, İ., & İlhan, E. (2020).İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeği: Yapısal güçlendirme çalışması. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences , 2 (2), 675-687. https://doi.org/10.35452/caless.2020.36

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Hakkı Tezci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: