Gebelerin Aile Dinamikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünsal, Ş. (2003). Gebelerde ve eşlerinde aile dinamiklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: