Futbol Tutum Ölçeği (FUTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kayapınar, F. Ç., ve Kaan, C. (2021). 4th International Healt Sciences and Innovation Congress Book, I. Hüseynova (Ed.), Futbol Tutum Ölçeği Geliştirilmesi (FUTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (232-239. ss.). New York; Liberty Publications

Sorumlu Yazar: 
Kaan Combul
Geçerlik: 

Bu çalışmada 0,728 KMO değeri, değişkenlerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğe dâhil edilen faktör yük değerleri ise; 0,453 ile 0,741 arasında olduğu ve faktör yükünü yeterince açıkladığı kabul edilmiştir. Ölçeğin toplam varyansı %40,118 olarak bulunmuştur. Maddeler arası görüntü karşıtı korelasyon değerleri ise 0,395 ile 0,878 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık katsayısı ve test tekrar test yöntemiyle incelenmiş, hesaplanan güvenirlik katsayılarının kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Boyutların güvenilirlik kat sayıları ise 0,337 ile 0,760 arasında değişirken genel güvenirlik katsayısı 0,738 olarak belirlenmiştir.

1. Futbol, çevremin bana saygı göstermesine sebep olur.
2. Futbol bana sosyal statü kazandırdığı için gurur duyuyorum.
3. Futbol oynamaktan keyif alırım.
4. Futbol oynamak kendimi güçlü hissettirir.
5. Futbolun fizyolojik faydaları olduğuna inanırım.
6. Futbolun psikolojik faydaları olduğuna inanırım.
7. Futbol oynamak özgüvenimi artırıyor.
8. Maç esnasında hırslanırım.
9. Futbol oynarken eğlenirim.
10. Futbol oynadığımda kendimi sağlıklı hissediyorum.
11. Takımımı iyi yerlere taşıma gururunu yaşamak isterim.
12. Büyük futbol organizasyonlarını sahada izlemek beni heyecanlandırır.
13. Televizyonda yayınlanan futbol yayınlarını kaçırmam.
14. Kendime örnek aldığım oyunculara hayranlık duyarım.
15. Kendimi büyük liglerde futbol oynarken hayal ediyorum.
16. En sevdiğim spor branşı futboldur.
17. Farklı bir spor branşıyla uğraşmak isterdim.
18. Milli takımda oynama gururunu yaşamak isterim.
19. Spor ile ilgili gazete/dergileri keyifle okurum.
20. Maçta iyi oynadıysam mutlu olurum.
21. Futbol oynarken sakatlanmaktan korkarım.
22. Kötü tezahüratlar beni gerer.
23. Sakatlanmak beni üzer.
24. Maç esnasında çok sinirli olurum.
25. Futbol zararlı davranışlardan beni uzak tutuyor.
26. Antrenörümle olan ilişkim performansımı da etkiler.

Derecelendirme: 
1=Hiçbir zaman, 2=Nadiren, 3=Ara sıra, 4=Çoğu zaman, 5=Her zaman
İletişim: