Fonksiyonları Öğretme Bilgisi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şimşek, N. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının fonksiyonları öğretme bilgilerini ölçmeye yönelik bir testin geliştirilmesi ve uygulanması (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nurullah Şimşek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: