Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şen Akçay, Z., ve Senemoğlu, N. (2020). Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1244-1252. doi: 10.24106/kefdergi.3784

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Şen Akçay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: