Fen Bilgisi Laboratuarı Tutum Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çakmak, M. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar tutumları ile fen bilgisine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: