Fen Bilgisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oğuz, M. (2002). İlköğretim fen bilgisi dersinde yaratıcı problem çözme yönteminin başarıya ve tutuma etkisi. ( Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Meltem Oğuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tutum ölçeğinin güvenirliliği Cronbach Alpha katsayısıyla hesaplanmış ve güvenirlik 0.85 bulunmuştur.

1.Fen Bilgisi dersini seviyorum
2.Fen Bilgisi dersinde yararlı pek çok bilgi öğreniyorum.
3.Fen Bilgisi dersindeki konulardan hoşlanıyorum

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Bana hiç uygun değil- 5=Bana tamamen uygun)