FACT-L (Functional Assessment of Cancer Therapy-Lung) Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Başarık, B. (2012). FACT-L (Functional Assessment of Cancer Therapy-Lung) yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe sürümünün psikometrik özelliklerinin (Geçerlilik ve güvenilirlik) ve klinikteki kullanımının belirlenmesi (Tıpta Uzmanlık Tezi). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: