Çok Boyutlu Yaşam Kalitesi Ölçeği- Kanser Versiyonu 2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Pınar, R. (2004). Reliability and validity of the Turkish version of Multidimensional Quality of Life Scale – Cancer Version 2 in patients with cancer. Cancer Nursing, 27(3), 252-257.

Sorumlu Yazar: 
Rukiye Pınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: