Erken Matematik Testi (EMAT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydoğan, Y., Akkaya, R., ve Özyürek, A. (2020). Erken Matematik Testi (EMAT) geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 326-350. https://doi.org/10.37217/tebd.706828

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Aydoğan
Geçerlik: 

Testin geçerlik çalışmaları çerçevesinde kapsam geçerliği, yaşa göre karşılaştırma ve ölçüte dayalı geçerlikten yararlanılmıştır.

Güvenirlik: 

Test puanlarının güvenirliği, tek uygulamaya dayalı iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenirliği yöntemleri ile incelenmiştir.

Sayı/sayma (3-4 yaş için 15 madde, 5-6 yaş için 18 madde, 7 yaş için 22 madde) (Örnek: Bu hangi sayı? Bana beşi göster)
Geometri (3-4 yaş için 6 madde, 5-6 yaş için 10 madde, 7 yaş için 6 madde) (Örnek: Üçgenleri göster. Silindire benzeyen nesneyi göster)
Ölçme (3-4 yaş için 22 madde, 5-6 yaş için 6 madde, 7 yaş için 11 madde) (Örnek: Çubukları kısadan uzuna doğru sırala, hangi sepet daha ağırdır?)
Toplam 105 madde

Derecelendirme: 
Doğru cevap=1, Yanlış cevap=0 puan.
İletişim: