Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, S., Öncü, B., Varol Saraçoğlu, G. ve Küçükgöncü, S. (2009). Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1. 1): Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 77-87.

Sorumlu Yazar: 
Sultan Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 18 madde
Dikkat Eksikliği alt boyutu (9 m): Üzerinde çalıştığınız bir işin/projenin son ayrıntılarını toparlayıp projeyi
tamamlamakta sorun yaşar mısınız?
Hiperaktivite/Dürtüsellik alt boyutu (9 m): Sosyal ortamlarda bulunduğunuzda, ne sıklıkla kendinizi çok konuşurken
yakalarsınız?

Derecelendirme: 
4’lü Derecelendirme (0=asla – 4= çok sık)
İletişim: