Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, A. E. ve Sevinçler-Togan, S. (2009). Duygu yönetimine bir hizmet: Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği Türkçe versiyonu (Adolescent Anger Rating Scale-AARS). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 369-400.

Sorumlu Yazar: 
A. Esra Aslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 41 madde
Araçsal Öfke
Tepkisel Öfke
Öfke Kontrolü
Toplam Öfke

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Bana hiç uygun değil – 4 =Bana tamamıyla uygun)
İletişim: