Ergen Mutluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Işık, Ş., ve Atalay, N. Ü. (2019). Ergen Mutluluk Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(3), 673-696. doi: 10.14527/pegegog.2019.022

Sorumlu Yazar: 
Şerife Işık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: