Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydıner-Uygun M., (2018, 4-7 Ekim). Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Mehtap Aydıner Uygun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: