Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydıner-Uygun M. (2018, 4-7 Ekim). Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeğinin geliştirilmesi [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi,Muğla, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Mehtap Aydıner Uygun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: