Enerji Tasarrufu Ölçeği (ETÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yüzüak, A. V. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sürdürülebilir davranışlarının planlanmış davranış teorisi temelinde değerlendirilmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Volkan Yüzüak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

ETÖ’nün bütününe ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .944’tür. TTAKÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .950’dir.

E6. Mezun olduğunda gelecek altı ay içerisinde evde ve çalışacağınız okulda enerji tasarrufu yapmak
istediğinizde, bu aşağıda bulunan hangi maddelerden dolayı kolay olacaktır?
6- Maddi kazanç sağlayacağından dolayı kolay olur.
7. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağından dolayı kolay olur.
8. Enerji kaynakları uzun süre kullanılabileceğinden dolayı kolay olur

Derecelendirme: 
1-Hiç mümkün değil,2-Mümkün değil,3-Biraz mümkün değil,4-Mümkün olabilir de olmayabilir de,5-Biraz mümkün,6-Mümkün,7-Oldukça Mümkün
İletişim: