Ekorekreatif Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kement, Ü., Karaküçük, S. ve Çavuşoğlu, S. (2021). Ekorekreatif Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Tourism and Recreation, 3(1), 34-54.

Sorumlu Yazar: 
Üzeyir Kement
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Duyuşsal Tutum (5 madde) örn. “Ekorekreatif faaliyetlere katılmayı severim.”, “Ekorekreatif faaliyetlere katılmak bana keyif verir”
Bilişsel Tutum (7 madde) örn. “Ekorekreasyonistlere, doğal kaynakların bilinçli kullanımına yönelik eğitim verilmelidir.”, “Ekorekreatif faaliyetlerin yapıldığı alanlarda yönlendirici levhalar olması gerekmektedir.”
Davranışsal Tutum (10 madde) örn. “Ekorekreatif faaliyetim esnasında yerde bulduğum çöpleri toplarım.”, “Ekorekreatif faaliyetlere katıldığımda çevreye duyarlı tesislerde (yeşil otel vb.) konaklamak isterim.”

Derecelendirme: 
“1” kesinlikle katılmıyorum- “5” kesinlikle katılıyorum
İletişim: