Ekip İletişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arkan, S. (2008). Ekip çalışmasının etkinliğinde iletişimin rolü:müşterilerle doğrudan ilişki içerisinde olan ekiplerde bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: