Eğitme-Öğretme Özyetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kan, A. (2014). Öğretmen adaylarının eğitme-öğretme özyetkinliğine yönelik ölçek geliştirme ve eğitme-öğretme özyetkinlikleri açısından değerlendirilmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 035-050.

Sorumlu Yazar: 
Adnan Kan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: