Eğitim Sendikalarının Öğretmenlerden Beklentileri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taş, A. (1995). Ankara ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin eğitim sendikalarından, sendikacıların öğretmenlerden beklentileri (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: