Okuma İç Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurnaz, H. (2019). Okuma İç Motivasyonu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 234-250.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Kurnaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: