Duygudurum Bozuklukları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Konuk, N., Kıran, S., Tamam, L., Karaahmet,, E., Aydın, H. ve Atık, L. (2007). Duygudurum Bozuklukları Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının bipolar bozukluk taramasında geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2), 147-154.

Sorumlu Yazar: 
Numan Konuk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

13 alt boyut ve 15 madde
Yüksek duygudurum
İrritabilite
Özsaygı artışı
İnsomni
Hızlı konuşma
Fikir uçuşması
Distraktibilte
Enerji
Aktivite
Sosyal etkinlik
Libido
Riskli davranış
Para harcama

Derecelendirme: 
Evet / Hayır
İletişim: