Dispne-ALS Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kolbaşı, E. N., Eçıkbaş, E., Polen Şimşek, G., Kuran Aslan, G. & Kıyan, E. (2021). Validity and reliability of “the Turkish version of the Dyspnea‑ALS‑Scale (DALS‑15)”. Neurological Sciences. https://doi.org/10.1007/s10072-021-05516-4

Sorumlu Yazar: 
esma nur kolbaşı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: