Dini Davranış Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaçoşkun, M. D. (1998). Psiko-sosyal açıdan iman (dini inanç)-amel (dini davranış) ilişkisi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: