Dillere ve Kültürlere Çoğulcu Yaklaşımlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, A., & Pehlivan-Şişman, E., & Büyükkarcı, K. (2021). Pluralistic approaches to languages and cultures: A scale development study. Journal of Language and Linguistic Studies, 17(Special Issue 2), 848-865.

Sorumlu Yazar: 
Atilla Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: