Öğretmen Adayları İçin Dijital Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurdakal, İ. H., ve Susar, F. (2020, 3-6 Eylül). Öğretmen Adayları İçin Dijital Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu] 4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Halil Yurdakal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: