Deşifre Çalma Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ergin, E. ve Durak, Y. (2016). Deşifre Çalma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 55, 232-242.

Sorumlu Yazar: 
Elçin Ergin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: