Derecelendirilmiş Çağrışım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Büküşoğlu, N. (1991). Anlamsız hecelerin çağrışım değeri ölçeklerinin saptanışı (Yüksek Lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Nagehan Demiral Büküşoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: