Demans Bilgi Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akyol, M. A., Şentürk, S. G., Söylemez, B. A., & Küçükgüçlü, Ö. (2021). Assessment of Dementia Knowledge Scale for the Nursing Profession and the General Population: Cross-Cultural Adaptation and Psychometric Validation. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 50(2), 170-177. https://doi.org/10.1159/000517537

Sorumlu Yazar: 
Merve Aliye AKYOL
Geçerlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi: Tüm uyum indeksleri 0.90’nın üzerindedir. (CFI = 0.975, GFI = 0.983, NFI = 0.962) χ2/degrees of freedom (χ2/df) = 2.757, p < 0.001, and RMSEA = 0.033.

Güvenirlik: 

The Cronbach’s α değeri 0.836.

Ölçeğin Türkçe versiyonu 17 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: