Bakım Veren Tepkisi Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bahar, Z., Elçigil, A., Beser, A., Küçükgüçlü, Ö., Ugur, Ö., & Söylemez, B. A. (2017). Reliability and Validity of the Turkish Version of the Caregiver Reaction Assessment Scale. Studies on Ethno-Medicine, 11(4), 341-349. https://doi.org/10.1080/09735070.2017.1387396

Sorumlu Yazar: 
Özlem Küçükgüçlü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek cronbach alfa değeri toplam ölçek için 0.88 olarak belirlenmiştir

Caregiver Reaction Assessment Scale, 5 alt boyut olmak üzere 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt başlıkları; bakım veren birey için planlamada bozulma, finansal sorunlar, aile desteği eksikliği, sağlık sorunları ve öz saygıyı içermektedir. Bu alt ölçeklerden öz saygı alt boyutu (7 madde) bakım vermenin olumlu yönlerini değerlendirirken, planlamada bozulma (5 madde), finansal sorunlar (3 madde), aile desteği eksikliği (5 madde), sağlık sorunları (4 madde) alt boyutları ise
bakım vermenin olumsuz yönlerini değerlendirmektedir.

Derecelendirme: 
1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: