Çok Boyutlu Yaşam Kalitesi İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, Ş., & Özer, Z. (2021). Turkish Version of the Multidimensional Index of Life Quality in Patients with Acute Coronary Syndrome. Bezmiâlem Science, 9(1), 61-67. doi:10.14235/bas.galenos.2020.3982

Sorumlu Yazar: 
Şeyma Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: