Çocuk Dermatolojisi Yaşam Kalitesi İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Balcı, D. D., Sangün, Ö., & İnandı, T. (2007). Cross validation of the turkish version of Children’s Dermatology Life Quality Index. J Turk Acad Dermatol, 1(4), 71402a.

Sorumlu Yazar: 
Didem Didar Balcı
Geçerlik: 

Non-parametrik Spearman korelasyon analizi yapıldı ve hekim tarafından belirtilen hastalık şiddeti ile puanlar arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görüldü.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.82 olara bulunmuştur. Alt ölçekler ile toplam korelasyon katsayısı 0.417 ile 0.775 arasında değişmektedir.

Derecelendirme: 
4’lü likert (0=hiç, 3=çok fazla)
İletişim: