Çocuk Ergen Sosyal Destek Ölçeği (ÇESDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yardımcı, F. ve Başbakkal, Z. (2009). Çocuk-Ergen Sosyal Destek Ölçeği’nin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 12(2), 41-50.

Sorumlu Yazar: 
Figen Yardımcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: