Epworth Uykululuk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ağargün, M. Y., Çilli, A. S., Kara, H., Bilici, M., Telcioğlu, M., Semiz, Ü. B., ve Başoğlu, C. (1999). Epworth Uykululuk Ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), 261-267.

Sorumlu Yazar: 
Mehmed Yücel Ağargün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

22 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert