Cezayı Tercih Nedenlerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kundaklı, B. (2002). İlköğretim okulu beşinci sınıf öğretmenlerinin cezayı tercih nedenleriyle ilgili tutumları. ( Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Kundaklı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: