Çevrimiçi Öğrenmede Duygusal Mevcudiyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarsar, F., ve Kışla, T. (2016). Emotional presence in online learning scale: A scale development study. Turkish Online Journal of Distance Education, 17(3), 50-61.

Sorumlu Yazar: 
Fırat Sarsar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: