Camberwell İhtiyaç Değerlendirmesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Balıkçıoğlu, H. (1997). Şizofrenik bozuklukta ihtiyaç değerlendirilmesi (Tıpta uzmanlık tezi), Sağlık Bakanlığı, İstanbul Şişli Etfal Eğt. ve Arş. Hastanesi.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: