Çalışma Becerileri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çolakoğlu, Ö.M., ve Mahiroğlu, A. (2018). Çalışma Becerileri Envanterinin öğretmen adayları örneğinde
Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1307-1318. doi:10.24106/kefdergi.434175

Sorumlu Yazar: 
Özgür Murat ÇOLAKOĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: