Burns Depresyon Ölçeği -Türkçe Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2019). Burns Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6(42), 2848-2857. doi:10.26450/jshsr.1429

Sorumlu Yazar: 
Melih Dikmen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: