Biyokaçakçılığa Yönelik Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Saraç-Öztaş, Z.(2019). Biyoçeşitliliğe ve biyokaçakçılığa yönelik farkındalık ölçeklerinin geliştirilmesi ve üniversite öğrencilerinin farkındalık düzeyleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep SARAÇ ÖZTAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: