Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sağlam, H. İ. (2010). Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği çalışması. International Journal of Human Sciences, 7(1), 1190- 1200.

Sorumlu Yazar: 
Halil İbrahim SAĞLAM
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği esnasında 25 derecelik varimax eksen döndürmesi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine iç tutarlık katsayısı ile bakılmıştır.

3 alt boyut 19 madde
Tüketici Sorumluluğu Bilinci ( 8 m ) :
Kalite Bilinci ( 5 m ) :
Bütçe-Fiyat Bilinci ( 6 m ) :

Derecelendirme: 
4’li Likert (Hiçbir Zaman=1 Ara Sıra=2 Çoğu Zaman=3 Her Zaman=4 )
İletişim: